Bouw en beheer Intranet DCMR

Optimale kennisdeling

De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. Het is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt de DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD. De DCMR voert deze taak al ruim 40 jaar uit.

Voor de ruim 1,2 miljoen inwoners van het Rijnmondgebied en Goeree-Overflakkee werkt de DCMR aan een schone en veilige leefomgeving.

Vraag

Bouw en beheer een intranet voor de ruim 500 medewerkers van de DCMR. Het intranet moet een gereedschapkist zijn voor de medewerkers om alle kennis, informatie en applicaties te vinden die nodig zijn om effectief en efficiënt te werken. 

Oplossing

Triquanta heeft voor DCMR een intranet gerealiseerd waar medewerkers snel informatie kunnen delen met hun collega's. Zo zijn er groepen waarin zij kunnen samenwerken en documenten kunnen delen. Ook is er de mogelijkheid om direct korte berichten uit te wisselen met collega's, vergelijkbaar met de Facebook feed. Er zijn rijke gerbuikersprofielen zodat medewerkers binnen de organisatie meer over elkaar te weten kunnen komen. De profielen zijn gekoppeld aan Active Directory zodat medewerkers direct zijn ingelogd op het intranet als ze inloggen op het netwerk van de DCMR.

Het nieuwe intranet is gemaakt in Drupal met behulp van Organic Groups. Dit geeft de DCMR optimale flexibiliteit om het intranet in de toekomst uit te breiden met nieuwe functionaliteiten.

Resultaat

Een  intranet dat een centrale rol speelt in de dagelijkse werkzaamheden en informatie- en kennisuitwisseling van de medewerkers van de DCMR. Momenteel beheren we de Drupal omgeving (on-site en op afstand).