KING gemeenten

Vind alle relevante informatie van KING
voor gemeenten

Vind alle relevante informatie van KING voor gemeenten

KING is het Kwaliteitsinstituut van alle Gemeenten en is van en voor gemeenten. Het is een onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun burgers en bedrijven. Verder helpt KING gemeenten deel te nemen aan de netwerksamenleving en ontwikkelt KING concepten voor een krachtige bestuur. En heel praktisch: KING wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein.

Nieuwe systeemarchitectuur

Veel van de KING websites maakten al gebruik van Drupal, maar nog niet allemaal. De doelstelling van dit project was om een infrastructuur op te zetten waar uiteindelijk alle website van KING hun plek konden vinden. De hoofdwebsite van KING was de eerste die op deze architectuur is gaan draaien.

Wij ontwikkelden een set van basismodules die in alle websites van KING gebruikt worden. Zo wordt ervoor gezorgd dat er uniformiteit binnen de websites is op het gebied van gekozen oplossingen en de ervaring voor redactueren. Het is dus heel eenvoudig voor redacteuren om andere sites van KING te onderhouden. 

Daarnaast maakt dit het onderhoud van de websites eenvoudiger en minder tijdrovend omdat verbeteringen direct doorgevoerd kunnen worden in alle sites.

Content is KING

"Content is King" is een bekende uitspraak online. Mensen bezoeken een website vanwege de geboden content. Dit is ook het belangrijkste uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe website voor KING. Samen met onze partner ICATT Interactive Media ontwikkelden we een heldere website met een duidelijke indeling waar de zoekfunctionaliteit een centrale plek in neemt. Bezoekers komen meestal niet via de homepage binnen, maar direct via een organisch zoekresultaat van bijvoorbeeld Google. Als een bezoeker toch op de homepage komt vindt hij daar direct de ingangen naar de belangrijkste thema's en content en krijgt hij de mogelijkheid direct gericht te zoeken naar content.

Webrichtlijnen

De website is gebouwd volgens de webrichtlijnen 2.0. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites. Zie voor meer informatie http://www.rijksoverheid.nl/regering/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/07/01/toepassingskader-webrichtlijnen.html