Leprastichting

Onderzoek Drupal website

Snel de juiste informatie gevonden

De Leprastichting (opgericht in 1967) zet zich in voor een wereld waarin het blijvend leed dat Lepra veroorzaakt niet meer voorkomt. Een onderdeel hiervan is het doen van onderzoek en het leveren van informatie op het gebied van Lepra. De centrale website hiervoor is Infolep, Leprosy Information Services, waar alle artikelen over Lepra verzameld worden.

Beter zoeken

De hosting en support van deze website (en aanverwante websites) moest overgebracht worden naar een nieuwe partner. Wij hebben de code, werkwijze en de manier van zoeken nader onderzocht en dit heeft geleid tot enkele practische adviezen aan de Leprastichting.