Port of Amsterdam

Alle actuele informatie, diensten
en nieuws voor de Amsterdamse havens

Nieuw platform Port of Amsterdam

Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelt, exploiteert en beheert de Amsterdamse havenregio. Daarnaast stimuleert het duurzame economische ontwikkeling in metropoolregio Amsterdam. Met een goede balans tussen een gezond financieel rendement, een goede kwaliteit van de leefomgeving en een brede toegevoegde waarde voor de regio.

Vraag

Het Havenbedrijf heeft online dienstverlening een speerpunt van hun bedrijfsvoering gemaakt. De transformatie naar digitaal verbetert de dienstverlening en helpt ondernemers en partners in de haven. De nieuwe website moest het mogelijk maken om alle informatie optimaal te ontsluiten voor alle doelgroepen.

Oplossing

De website van het Havenbedrijf Amsterdam bevat alle actuele informatie, diensten en nieuws van de Port of Amsterdam. De website bedient bewoners, klanten, de scheepvaart, overheid en NGO's en partners. Samen met NR6 en het team van het Havenbedrijf hebben wij voor alle doelgroepen de functionaliteit en interactiemodel uitgewerkt. Dit was een hele uitdaging om met zoveel doelgroepen en type informatie een overzichtelijk en bruikbaar geheel te maken. Maar we zijn ervan overtuigd dat het ons is gelukt. De website is zo opgezet dat de content heel flexibel zelf ingedeeld kan worden door de redacteuren. Dit kan met 'cards' waarmee de redactie zelf pagina's kan opbouwen. Zo zijn er bijvoorbeeld cards voor full screen foto sliders, veel gestelde vragen en een checklist. De pagina's kunnen op maat gemaakt worden waarbij het gedrag van de doelgroep het uitgangspunt is. 

Alle informatie beschikbaar

Het Havenbedrijf is bezig om steeds meer informatie die ze hebben inzichtelijk en toegankelijk te maken. Zo is op de nieuwe website een overzicht van de aankomst en vetrektijden, een havenkaart met informatie voor de binnenvaart en informatie over de bezetting van de zeesluis in IJmuiden.

Expertise

  • Contentmodel
  • Koppeling met Active Directory
  • Hosting
  • Integratie kaarten
  • Koppeling backoffice Havenbedrijf

Resultaat

Een flexibel platform dat alle informatie in de Amsterdamse haven ontsluit voor alle doelgroepen. Door de digitalisering van deze informatie heeft het Havenbedrijf de dienstverlening naar een hoger plan kunnen tillen. Het platform zal de basis vormen voor de komende jaren om de diensten van het Havenbedrijf verder te optimaliseren.

Het platform biedt eenvoudig en snel de juiste content om te voorzien in de behoefte van elke stakeholder. Dat leidde tot een groei in sessies (+23%) in de eerste maanden nadat het platform live ging. Die groei geldt ook voor de bezoekers (+24%), paginaweergaven (+26%), sessieduur (+11%), en engagement (pagina’s per sessie +4%) terwijl het bouncepercentage afnam.