Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

VRNHN Frontpage

Een nieuwe publiekswebsite in Drupal 8 (en diverse andere websites) met optimale toegankelijkheid.

Nieuwe publiekswebsites en sociaal intranet

Drupal 8

De publiekswebsite van VRNHN moest vernieuwd worden, met de nadruk op interactie, social media en video. Triquanta heeft deze uitdaging aangenomen en de website geïmplementeerd in Drupal 8 op basis van een ontwerp van Kees-TM Internet. De website staat on-line en is snel, betrouwbaar en zeer geschikt voor mobiele toepassingen. Ook hebben we speciaal aandacht besteed aan de nieuwe privecyregelgeving.

Drupal 7

Triquanta en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zijn een succesvolle combinatie. In het verleden hebben we een nieuw internet gebouwd in Drupal 7 omdat het oude CMS maatwerk was en problemen opleverde. De leverancier kon door omstandigheden geen support meer kon leveren.  Het intranet wordt onder andere gebruikt voor het centraal beheren van alle informatie ten behoeve van de crisisorganisatie. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft voor Drupal gekozen onder andere vanwege de brede ondersteuning en grote community die erachter staat.

Triquanta heeft op basis van Drupal Commons het sociaal intranet gerealiseerd. Doordat Drupal Commons veel functionaliteiten al standaard levert kon er snel een intranet gemaakt worden dat het oude intranet kon vervangen.

Ook hebben we destijds een publiekswebsite gemaakt die draait in een multi-site configuratie met het intranet. Dit betekent dat er maar één code base om te beheren en dat functionaliteiten en verbeteringen direct op beide websites doorgevoerd kunnen worden. Het betekende ook dat de publiekswebsite  kort na het intranet gelanceerd kon worden. 

Super dat onze mooie website live staat!