Weet hoe het zit

Weet jij al hoe het zit?

Informatie over uitkering, AOW en pensioen

De campagne ‘Voorkom problemen. Weet hoe het zit’ is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast zijn het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanaf de start van de campagne als partner aangesloten. Op specifieke onderwerpen zijn ook de Belastingdienst en een aantal gemeenten betrokken.
Met de campagne wil het ministerie van SZW, samen met de betrokken partners, mensen ertoe aanzetten zich te verdiepen in de verplichtingen die op hen van toepassing zijn en hen te wijzen op de website weethoehetzit.nl waar zij aan deze informatie kunnen komen. De achterliggende doelstelling is dat mensen deze kennis gebruiken om de regels daadwerkelijk na te leven. Door de informatievoorziening voor verschillende groepen te verbeteren en de informatie toegankelijker te maken, kunnen problemen voorkomen worden.

Webrichtlijnen

Samen met onze partner JWT Amsterdam hebben we er voor gezorgd dat de website aan de gestelde eisen voldoet. Zowel technisch als visueel. Bij de realisatie van de website Weethoehetzit.nl is veel aandacht besteed aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het doel hiervan is alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken.

Een van de instrumenten hierbij is het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, bouwkwaliteit, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

Responsive design

Uiteraard is de website voorzien van een responsive design zodat de informatie voor iedereen te allen tijde op het gewenste device te raadplegen is.

Campagne

Naast de website is er ook een campagne met een radiocommercial. Deze was vanaf 24 maart twee weken te horen zijn op de radio. De commercial is onder andere ingezet op 100% NL, Radio 538, Radio 10 Gold, Sky Radio en Radio Veronica. Daarnaast zullen in de rest van het jaar banners ingezet worden op internet. Voor de gemeenten wordt voor hun WWB-klanten een toolkit ontwikkeld met daarin redactionele content, advertenties en een flyer. Zij kunnen deze middelen voorzien van eigen logo en lokaal inzetten.